• info@bapharma.com

Kalite Güvencemiz

BA Pharma, etkin, ihtiyatlı ve sorumlu şirket olma yaklaşımını ilke edinmiştir.

Tedarik, depolama ve ürün tesliminde iyi dağıtım uygulamaları kalite standartları bizim anahtar önceliğimizdir.

BA Pharma, müşterilerinin kalite gereksinimlerini karşılamak ve yürürlükteki yasal hükümlere ve ilgili makamların düzenlemelerine uymak için kapsamlı bir kalite güvence sistemi oluşturmuştur.

BA Pharma Kalite Güvence Sistemi

  • Münhasıran lisanslı tedarikçilerden ilaçların ve tıbbi cihazların tedariğini sağlamak için mümkün olan en iyi ilaç denetimi ile sahte ilaçlara karşı koruma sağlar. 
  • BA Pharma ürünlerin nakliye ve depolanması sırasında sıcaklık kontrolü ve diğer tedarik prosedürlerine uyulduğunu kontrol eder. 
  • Çalışanlarını eğitmek ve geliştirmek için programlar düzenler. 
  • Iç denetim ve dış denetimler ile QA sistemini düzenli olarak değerlendirir. 
  • Tutarlı dokümantasyon ve arşivleme sistemi kullanır.
  • Hasta Bazlı Kullanım prosedürüne, Erken Erişim Programı kurallarına, nadir hastalık ilaçları regülasyonlarına, ruhsatlandırma, fiyatlandırma, geri ödeme ve farmakovijilans politikalarına uyar.