• info@bapharma.com

Üroloji

  • Üroloji, kadınların boşaltım, erkeklerin üreme ve boşaltım sistemlerini inceleyen tıp branşıdır. Tıbbın bu dalı hem idrar yollarını ilgilendiren enfeksiyonların tedavisi gibi üriner sistemin cerrahi problemleri dışında kalan rahatsızlıklarının tedavisini, hem de idrar yollarını ilgilendiren cerrahi işlemleri bünyesi altında toplar. İdrar yollarını ve üreme sistemini ilgilendiren rahatsızlıkların hepsine birden ürogenital bozukluklar denir. Nüfus yaşlandıkça ürogenital hastalıklar daha da yaygınlaşmaktadır.

  • BA Pharma ülkemizde sık görülen ürolojik rahatsızlıkların tedavisi için gerekli ilaçları hastalarımıza ulaştırma hedefiyle kurulmuştur.